Kontakt

HAL Group Sp. z o.o.
Gen. J.Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź
Tel.    + 48 42 250 90 91
Fax.   + 48 42 255 91 11
Mail   biuro@hal-group.pl

 

HAL Group Sp. z o.o. ul. Traktorowa 6 95-054 Ksawerów NIP: 982 036 95 36 REGON: 101071200 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia X Wydział Gospodarczy KRS Kapitał Zakładowy 5 000 PLN